Naše cíle

MŠ Sedmikráska / Naše cíle

Mateřská škola Sedmikráska pracuje dle ŠVP „Rok v Sedmikrásce”.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětëm podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, děti znevýhodněné, zdravotně postižené a děti talentované.

 

„Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby škola byla dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co činí člověka člověkem.”

J.A. Komenský

 

Snažme se dávat dítěti prostor, aby mohlo být dítětem a dozrát.

To znamená:

   • lásku
   • jistotu
   • klid
   • jasná pravidla
   • rytmus
   • skutečné zážitky

Dítě své vychovatele miluje a s radostí je napodobuje, dávejme mu dobrý příklad.