Informace o projektu MŠ Sedmikráska 22

MŠ Sedmikráska / Informace o projektu MŠ Sedmikráska 22

loga

Název projektu: MŠ Sedmikráska 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004058

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 249 686,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistentaa prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

 

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

vytvořilo Anawe