Prázdninový provoz

      Žádáme rodiče, aby přihlásili své dítě k prázdninovému provozu vždy na té mateřské škole, kterou chtějí během prázdnin navštěvovat v termínu 7. - 11. června 2021 (termíny jsou vyvěšeny v každé mateřské škole).

      Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo vyzvednout přímo v dané mateřské škole. Vyplněnou přihlášku vložte do schránky dané mateřské školy.

     Výsledky přijímacího řízení pro prázdninový provoz  budou zveřejněny  16. června 2021 na každé mateřské škole.

      V termínu 16. - 23. června 2021 proveďte platbu školného v hotovosti nebo převodem mateřské škole, do které bude vaše dítě docházet. Platba se netýká předškoláků (povinné předškolní vzdělávání).

      Stravné bude hrazeno dle dohody na dané mateřské škole.

 

   Mateřská škola Sedmikráska

   Domašín 217

   258 01 Vlašim

   Mgr. Jolana Vesecká

publikováno 3.6.2021