MŠ Sedmikráska

Vítejte na stránkách Mateřské školy Sedmikráska v Domašíně!

„Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby škola byla dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co činí člověka člověkem.”

J.A. Komenský

Zápis do Mateřské školy Sedmikráska pro školní rok 2018-2019

Mateřská škola Sedmikráska, Domašín 217, okr. Benešov www.mssedmikraska.com

Podle § 34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. ředitelka mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem termín zápisu na školní rok 2018/2019, takto:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA

2. 5. 2018 a 3. 5. 2018

Od 9:00 – 15:00 hodin

(11:30 – 12:00 polední přestávka)

  • Zákonný zástupce se k zápisu dostaví s dítětem, které by mělo do mateřské školy nastoupit

  • Zákonný zástupce se prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte

  • Zákonný zástupce odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list a potvrzení od lékaře

  • Přihlášku k zápisu je možné stáhnout na webových stránkách mateřské školy (viz níže)

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy do 30 dnů v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2 písmeno b),§ 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: EVIDENČNÍ LIST | ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE | KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

vytvořilo Anawe