MŠ Sedmikráska

Vítejte na stránkách Mateřské školy Sedmikráska v Domašíně!

„Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby škola byla dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co činí člověka člověkem.”

J.A. Komenský

 

Hledáme novou posilu

Mateřská škola Sedmikráska přijme od 1. 9. 2019 kvalifikovaného učitele/ku mateřské školy na částečný úvazek a asistenta/ku pedagoga, též na částečný úvazek. Obě pracovní místa jsou na dobu určitou. V případě zájmu o pracovní místo zašlete životopis s motivačním dopisem na email školy.

 

Mateřská škola Sedmikráska Domašín, příspěvková organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis se koná 6. 5. 2019 A 7. 5. 2019 od 9.00 do 15.00 HODIN. (polední pauza od 11.30 do 12.00 hodin)

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu území města Vlašim (Bolina, Bolinka, Domašín, Hrazená Lhota, Chobot, Nesperská Lhota, Polánka, Znosim) podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Obecně závazné vyhlášky města Vlašimi č. 7/2016. Datum narození dítěte: do 31. 8. 2016. Dříve narozené dítě má přednost.

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu mimo území města Vlašimi. Dříve narozené dítě má přednost.

3. Ostatní dle věku. Děti budou přijímány do výše povoleného počtu dětí dle zřizovatelem povolené výjimky z nejvyššího počtu dětí.

V Domašíně dne 26. 3. 2019

Ředitelka mateřské školy Mgr. Jolana Vesecká

Ke stažení: Formulář žádosti o přijetí dítěte, Evidenční list pro dítě v mateřské škole

 

vytvořilo Anawe